Tutkimus

Kosteusmittaus

Esimerkkikohteina ovat rivitalon pesuhuonekatselmus ja rakennustyömaan betonivalun pinnoitettavuuden arviointi.